KOK-ELEKTRA

Wij zorgen dat het werkt.

Nibbixwoud tel. 0229-571267   Amsterdam tel. 020-7730522

NEN3140 en NEN1010 keuringen volgens UNETO-richtlijn.

De NEN3140 keuringen die wij doen, betreffen hoofdzakelijk elektrische installaties van bedrijfsgebouwen en of technische utiliteitsvoorzieningen. Wij keuren volgens de UNETO richtlijnen die zijn opgesteld voor de nu geldende norm: NEN3140:2011. Voor NEN1010 keuringen wordt gebruik gemaakt van de norm die tijdens de ingebruikname van de installatie van kracht was.

Deze keuringen zijn een waarborg voor de veiligheid van de elektrische-installaties, hierdoor kunnen uw medewerkers en u zelf er veilig mee werken.

Al onze bevindingen en metingen worden in een rapport vastgelegd. De kosten van dit rapport worden van te voren vastgesteld, waardoor u niet voor een verrassing komt te staan.

Dit rapport kan inclusief prijs-opgave zijn, van de te verwachten herstel-kosten.

.

.

.

.

.

.